INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Investeşte în oameni!

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.2: „Calitate în învățământul superior” Titlul proiectului: “Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale” Numar de identificare contract: POSDRU/86/1.2/S/56872 Beneficiar: Ministerul Educației Naţionale Centrul interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale din Universitatea de Vest din Timişoara (CIPCVPI-UVT) a fost infiinţat ca urmare a hotărârii Senatului UVT nr. 46 din 22.07.2011 sub forma unui centru de transfer tehnologic . Misiunea acestui centru este dezvoltarea comunicării şi valorificării proprietăţii intelectuale în UVT, a informării ştiinţifice şi tehnologice a agenţilor economici, a transferului de tehnologii şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectoarele energie, mediu, energii regenerabile, materiale, produse chimice. Centrul CIPCVPI-UVT asigură marketing-ului privind oferta şi potenţialul de CDI al universităţii noastre în mediul economic local, regional sau internaţional, colaborarea cu reţele - suport al cercetării şi dezvoltarea relaţiilor strategice cu alte instituţii de cercetare şi cu agenţi economici în domeniile de cercetare prioritare pentru universitate, elaborarea de ghiduri practice pentru cercetare – dezvoltare şi documente privind politica universităţii în acest domeniu. Centrul CIPCVPI-UVT promovează follow-up–ul asupra proiectelor de CDI ale universităţii aflate în derulare, includerea centrelor de cercetare ale universităţii în reţele similare, informarea asupra surselor şi oportunităţilor de finanţare a proiectelor universităţii, dezvoltarea capacităţii de CDI a universităţii prin training, cursuri, workshop-uri şi conferințe.

Membrii CIPCVPI-UVT
Nume şi prenume ProfesiaFuncţia/titluVechime Atribuţii
OSTAFE VASILE Biochimist Director / Prof. Dr. 20 Coordonare centru
ŞTEFEA PETRU Economist Șef Departament / Prof. Dr. 20 Coordonare activitate de valorificare a proprietatii intelectuale
PITULICE LAURA Chimist Responsabil / Lector.dr. 10 Coordonare activitate cooperare şi comunicare.
ISVORAN ADRIANA Fizician Responsabil/ Prof.dr. 20 Coordonare activitate suport pentru CDI
VLAD-OROS BEATRICE Chimist Asistent director centru(director adj.) / Lector.dr. 5 Monitorizarea activităţii centrului
DASCĂLU DANIELA Inginer Responsabil / Lector. dr. ing. 15 Coordonare activitate de inovare
SIPOS DORINA Economist Responsabil economic 15 Coordonare compartiment contracte, financiar – contabil.