INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Parteneri

Comunitatea virtuală interuniversitară este un proiect multi-regional desfăşurat în urma parteneriatului dintre:

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este instituţia publică ce proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţământ în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ.

Mai multe informaţii despre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului aici.

 

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Universitatea Politehnica din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Tradiţia Universităţii Politehnica din Bucureşti a fost acumulată în cei peste 190 de ani de activitate, prin eforturile dascălilor şi generaţiilor de studenţi deopotrivă.

Astăzi, Universitatea Politehnica din Bucureşti cunoaşte un continuu proces de modernizare, aflându-se într-un permanent dialog cu mari universităţi din lume. Studiile universitare sunt structurate pe 13 facultăţi la nivel de licenţă cu 15 domenii şi 66 de specializări, 15 domenii şi 97 de specializări la nivel de master, iar la nivel de doctorat cu 19 domenii, toate fiind acreditate de către ARACIS

Misiunea Universităţii Politehnica din Bucureşti a fost gândită ca o îmbinare de educaţie, cercetare şi inovaţie, fapt ce reprezintă cheia către o societate şi o economie a cunoaşterii. Crearea cunoaşterii în primul rând prin cercetare ştiinţifică, răspândirea ei prin educaţie şi instruire profesională, diseminarea ei prin tehnologia informaţiei şi utilizarea inovaţiei tehnologice, sunt elemente care definesc distinctivitatea universităţii.

Universitatea se implică în numeroase programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, fapt care îi conferă nu numai apreciere şi reputaţie profesională, dar şi calitate în procesul de învăţământ prin participarea la realizarea unei societăţi informaţionale în spaţiul învăţământului superior european şi prin crearea cunoaşterii. Profesia de inginer s-a transformat şi s-a adaptat continuu la noile cerinţe ale societăţii, dar faptul de a fi inginer, adică o persoană care ştie şi este capabilă să facă viaţa mai confortabilă, a rămas neschimbat.

Mai multe informaţii despre Universitatea Politehnica Bucureşti: aici.

 

Universitatea din Craiova

Parte a comunităţii academice europene, împărtăşind valorile culturale, morale, educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia, Universitatea din Craiova reprezintă Regiunea Sud – Vest (Oltenia) în cadrul proiectului. Universitatea a fost fondată în anul 1947 şi, de la înfiinţare, a evoluat către o structură complexă.

În prezent, Universitatea din Craiova include 16 facultăţi: Litere, Matematică şi Informatică, Chimie, Fizică, Ştiinţe Socio - umane, Teologie, Educaţie Fizică şi Sport, Agricultură, Horticultură, Drept şi Ştiinţe Administrative, Economie şi Administrarea Afacerilor, Electrotehnică, Mecanică, Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică industrială, Automatică, Calculatoare şi Electronică, Ingineria şi Managementul Sistemelor tehnologice. Oferta educaţională cuprinde 47 domenii de licenţă, cu 85 de specializări, precum şi 42 programe de master, cu 84 de specializări.

În cele 14 şcoli doctorale ale Universităţii din Craiova sunt înscrişi 821 de doctoranzi, îndrumaţi de cei 118 conducători de doctorat din universitate. Universitatea are 15 Centre de cercetare proprii, în care se derulează 123 contracte de cercetare ştiintifică. Celor peste 31 000 de studenţi ai săi, Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire în toate ciclurile de studii universitare (Licenţă, Master, Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă).

Universitatea din Craiova participă în prezent la 27 de proiecte POSDRU, este angrenată în două proiecte "Leonardo da Vinci", trei proiecte "Grundtvig", un proiect "Tempus IV" şi în numeroase alte proiecte internaţionale, bazate pe cele 27 acorduri bilaterale de cooperare încheiate cu universităţi din străinătate.

Universitatea din Craiova a iniţiat formarea profesională în domeniul inovării, susţine iniţiativele vizând transferul tehnologic şi valorificarea proprietăţii intelectuale, inclusiv prin participarea la proiectul ce are ca scop edificarea unei comunităţi virtuale interuniversitare dedicate acestor obiective.

Mai multe informaţii despre Universitatea din Craiova: aici.

 

Universitatea de Vest din Timişoara

Originea Universităţii de Vest din Timişoara se leagă de Decretul - Lege nr. 660 din 30 Decembrie 1944 în care se menţiona necesitatea creării unei universităţi în partea de Vest a ţării. Ulterior, în 1968 instituţia a devenit o universitate de sine stătătoare.

Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii prin intermediul a 11 facultăţi, 34 şcoli masterale cu 52 de specializări şi 18 şcoli doctorale.

Prin Carta Universităţii s-au pus bazele unei cercetări ştiinţifice competitive, cu dezvoltarea de puternice şcoli ştiinţifice şi direcţii de cercetare, participarea la proiecte ştiinţifice de mare interes, promovarea relaţiilor de cooperare internaţională, intra- şi transeuropeană şi integrarea în sistemul european de învăţământ superior din punct de vedere structural, calitativ şi al eficienţei economice. Universitatea de Vest din Timişoara implementează peste 40 de proiecte POSDRU, atât în calitate de solicitant cât şi ca partener.

UVT este implicată în numeroase proiecte de colaborare internaţională (în programe de mobilitate Erasmus, PHARE, Leonardo etc.), având relaţii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. Criteriul fundamental de evaluare a pregătirii şi performanţei academice se bazează pe activitatea de cercetare ştiinţifică. La Universitatea de Vest, întreaga viaţă academică este întemeiată pe interdependenţa învăţământ–cercetare, pe tradiţiile Universităţii, ale învăţământului şi ale ştiinţei româneşti.

Mai multe informaţii despre Universitatea de Vest din Timişoara: aici.

 

Institut de Recherche en Electronique, Microtechnologie, Instrumentation et Systemes (IREMIS) din Rouen

Institut de Recherche en Electronique, Microtechnologie, Instrumentation et Systemes (IREMIS), partenerul trasnațional din cadrul proiectului, este alcătuit dintr-o echipă de cercetători, profesori ai Universităţii din Rouen. Aceasta este o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare pluridisciplinară, fondată la începutul secolului al XVII – lea şi restructurată în forma sa actuală în 1966. Este o Universitate Europeană cu deschidere către colaborări internaţionale, compusă din 6 facultăţi şi 6 institute, unul dintre acestea fiind Institutul Universitar Tehnologic (IUT de Rouen).

Universitate europeană cu deschidere către colaborări internaţionale, Universitatea din Rouen este compusă din 6 facultăţi şi 6 institute: Facultatea de Medicină şi de Farmacie, Facultatea de Drept, Ştiinţe Economice şi Management, Facultatea de Litere şi de Ştiinţe Umane, Facultatea de Ştiinţe şi Tehnică, Facultatea de Ştiinţe Umane şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe ale Tehnicilor Activităţilor Fizice şi Sportive, Institutul Universitar Tehnologic din Rouen, Institutul Universitar Tehnologic din Evreux, Institutul de Administrare a Întreprinderilor, Institutul Preparator în Administraţie, Institutul General, Institutul de Studii Judiciare şi Institutul Universitar de Formare a Profesorilor.

Universitatea are un număr de aproximativ 24 000 de studenţi şi 2400 de salariaţi (Profesori - Cercetători, Profesori şi Personal Administrativ şi Tehnic). Caracterul pluridisciplinar este un atu de dezvoltare şi un motor de sinergie în diferite domenii disciplinare, fiind susţinut de 5 Poli Ştiinţifici şi 5 Şcoli Doctorale. Colaborarea cu partenerii români în cadrul proiectului vizează dezvoltarea formării generale, tehnologice şi profesionale şi susţine competitivitatea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. Această colaborare va avea la bază schimbul de experienţă şi de bune practici.

Participarea activă a Institutului de Cercetare şi de Studii în Microtehnologii, Inovaţie şi Sisteme - IREMIS în acest proiect românesc finanţat prin Fondul Social European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va face posibilă crearea unei Comunităţi Interuniversitare pentru Ştiinţă, Tehnologie, Inovaţie şi Valorizare a Proprietăţii Intelectuale. De asemenea, proiectul va permite Universității din Rouen să pună în practică această experienţă şi să asigure răspândirea sa în diferite universităţi române.

Mai multe informaţii despre Universitatea din Rouen: aici.

 

The Red Point

The Red Point este una dintre companiile de top in proiectarea, dezvoltarea si implementarea de solutii de management al afacerilor, solutii software dedicate, solutii destinate managementului universitar..

Compania detine un portofoliu bogat al Solutiilor de Business care acopera toate activitatile legate de dezvoltarea si implementarea acestora, avand experienta unor proiecte complexe: SAP ERP, SAP Business All in One, SAP Business Warehouse, SAP Netweaver Portal

The Red Point s-a dedicat implementarii unor sisteme de management care sa certifice calitatea solutiilor si serviciilor informatice oferite si sa asigure confortul de a avea siguranta informatiei dobindite sau prelucrate.

Portofoliul de servicii include:

  • Optimizarea proceselor de afaceri
  • Implementarea de solutii de business
  • Dezvoltarea de software dedicat
  • Suport pentru identificarea nevoilor specifice de IT
  • Realizarea de studii de fezabilitate pe domeniul IT
  • Consultanta privind finantarea proiectelor de IT
  • Management de proiect

Mai multe informatii despre The Red Point: aici.

 

Gold Agama Consulting

Gold Agama este o companie românească ce oferă servicii de consultanţă de comunicare, PR şi marketing şi este partenerul media al acestui proiect.

Gold Agama a desfăşurat servicii de creaţie şi producţie spot tv pentru multivitamina Taxofit, un proiect de promovare pentru Centrum Materna cuprinzând achiziţionarea şi gestionarea spaţiului media pentru promovarea brandului, precum şi organizarea de activităţi de relaţii publice – masă rotundă cu presa, pentru comunicarea beneficiilor produsului şi multe altele.

Mai multe informatii despre Gold Agama Consulting: aici.