INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere prin: dezvoltarea calităţii comunicării, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale de ştiinţă, tehnologie, inovare, de valorificare a proprietăţii intelectuale din universităţi.

Obiectivul general al campaniei va fi îndeplinit prin intermediul celor 6 obiective specifice:

  • Dezvoltarea de abilităţi pentru personalul didactic şi studenţii din universităţi prin extinderea oportunităţilor de învăţare, promovarea ştiinţei, tehnologiei, inovării şi valorificarea proprietăţii intelectuale folosind transferarea cunoştinţelor către o bază comună, precum şi posibilitatea de a relaţiona virtual;
  • Crearea de canale de valorificare a proprietăţii intelectuale, de comunicare şi de informare pentru membrii echipelor de cercetare universitară, studenţii şi profesorii consorţiului, prin realizarea de instrumente şi metodologii pentru testarea, înregistrarea, validarea datelor şi supunerea acestora spre consultare şi testare;
  • Dezvoltarea de reţele de laboratoare virtuale în care temele şi rezultatele acestor experimente pot face obiectul studiului obligatoriu din cadrul unui curs din curricule universitare;
  • Proiectul va urmări întregul ciclu de viaţă al participărilor la aceste comunităţi de la faza de înscriere, la participare, interacţiune, mentoring etc;
  • Propunerea, promovarea şi desfăşurarea de evenimente ştiinţifice la care pot participa reprezentanţi din toate universităţile partenere, în urma cărora se pot dezvolta proiecte şi realiza schimburi de experienţă;
  • Dezvoltarea instrumentelor de evaluare şi promovarea ştiinţei, tehnologiei, inovării şi valorificării proprietăţii intelectuale în învăţământul superior.