INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Grup ţintă

Comunitatea virtuală interuniversitară încurajează dezvoltarea unei reţele inovative, participarea la o platformă tehnologică europeană şi dezvoltarea unei platforme de comunicare interuniversitară. Pentru atingerea acestui obiectiv au fost desemnate următoarele categorii de public ţintă:

  • Studenţii
  • Persoane cu funcţii de conducere, monitorizare şi evaluare în învăţământul superior
  • Persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare
  • Persoane implicate în elaborarea politicilor în învăţământul superior
  • Membrii ai comisiilor / structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi
  • Membrii ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate
  • Persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate / facultate
  • Membrii ai partenerilor sociali în educaţie

Care este perceptia grupului tinta asupra mediului universitar si economic?

Proiectul definiteste o activitate de cercetare sociologica complexa care are ca scop identificarea perceptiilor grupului tinta (studenti, cadre didactice si angajatori) in privinta mediului universitar si economic si masurarea acestora folosindu-se instrumente de cercetare calitativa si cantitativa. Astfel au fost aplicate chestionare separate, pentru fiecare categorie reprezentativa din grupul tinta: studenti/ masteranzi, cadre didactice si angajatori.

Au fost de asemenea organizate focus grupuri in fiecare dintre universitatile implicate in proiect cu invitati dintre studenti/masteranzi, cadre univestitare si angajatori precum si interviuri (cercetare calitativa) prin intermediul carora au fost evaluate si prelucrate o serie de informatii care stau la baza directiilor principale de actiune in cadrul proiectului.

Plecandu-se de la cercetarea sociologica, elaborata de echipa de experti in cercetare din cadrul proiectului a fost elaborata strategia de inserare a centrelor pilot care se fundamenteaza pe analiza SWOT si care contine de asemeni concluziile aparute urmare realizarii studiilor de catre expertii . Expertii in cercetare si cei in educatie ai universitatilor partenere in proiect au elaborat „Studiul privind asigurarea managementului calitatii in invatamantul superior, corelarea cu nevoile piatei muncii” unde sunt cuprinse toate rezultatele cercetarilor si analizelor intreprinse de acestia.