INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Despre Proiect

Comunitatea virtuală interuniversitară îşi propune dezvoltarea unui sistem de inter-relaţionare a centrelor de cercetare, un loc unde se pot crea profiluri de proiecte, unde se pot înscrie, pe baza competenţelor, studenţi şi profesori şi unde pot crea cereri de finanţare, primi suport tehnologic şi material. Toate acestea au la bază un centru virtual de documentare care înglobează cărţi şi tratate de specialitate, teme de cercetare anterioare, studii de caz şi rapoarte, cât şi proiecte de cercetare la nivel internaţional.

Ce inseamna Comunitatea Virtuala Interuniversitara ?

Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale este un concept dezvoltat in cadrul proiectului cu acelasi nume care isi propune sa creeze si sa puna in functiune centre de inovare, comunicare si valorificare a proprietatii intelectuale dedicate atat studentilor si cadrelor didactice din universitatile partenere cat si oamenilor din mediul de afaceri interesati de proiectele si de activitatea mediului studentesc.

Cele trei universitati implicate in proiect care beneficiaza de avantajele unor astfel de centre sunt: Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea din Craiova si Universitatea de Vest din Timisoara.

Cum functioneaza comunitatea virtuala?

Comunitatea virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale se axeaza pe doua elemente principale: resursa umana participanta la activitatile centrelor si centrele propriu-zise (sali special amenajate, dotate cu calculatoare, etc) unde studentii si profesorii vor lucra efectiv prin intermediul unei platforme si a unui portal dezvoltat in cadrul proiectului. Tot aici sunt considerati potentialii solicitanti/aplicanti ai proiectelor de cercetare (companii si institutii).

Activitatea comunitatii virtuale se va concretiza pe doua directii: realizarea si punerea in practica a proiectelor de cercetare dezvoltate in incubatoarele din cadrul centrelor iar cea de-a doua directie vizeaza dobandirea de competente parctice de catre studenti in domeniile vizate de proiect pentru a raspunde intr-adevar la cerintele si exigentele actuale ale pietei muncii din Romania. Pe termen mediu si scurt oferta de invatamant pusa la dispozitie de universitati se va imbunatati prin introducerea in programa de studiu a unor noi cursuri cu predare pilot in proiect. In acest fel comunitatea va fi viabila pe termen lung si poate deveni chiar si generatoare de venituri, iar studentii de acum vor fi viitorii clienti/solicitanti de realizare a temelor de cercetare in centrele infiintate.

Proiectul cuprinde 5 componente:

  • Crearea unei biblioteci virtuale: spaţiu în care vor fi disponibile documente de specialitate din universităţi. Rolul acestei biblioteci este acela de a aduna toate informaţiile relevante despre aria de interes a studenţilor;
  • Baza de resurse umane: include detaliile despre fiecare participant, utilizator, resursă umană care accesează sistemul. Baza de resurse umane conţine, pe lângă datele generale despre persoane şi date despre aria de acoperire a cunoştinţelor sale şi un scoring care să arate modul de implicare într-o zonă de interes;
  • Însuşirea anumitor competenţe la un nivel minimal. Acest lucru presupune ca oricare utilizator să parcurgă anumiţi paşi ca: citirea unei bibliografii minimale, trecerea anumitor teste specifice zonei, participarea la forumuri de discuţii etc.. După parcurgerea etapei de instruire se trece la etapa de consolidare şi aprofundare. În această etapă, utilizatorul se va alătura unei teme de discuţii propuse de un îndrumător. În urma acestor laboratoare practice utilizatorul validează nivelul de cunoştinţe la care a ajuns şi, în funcţie de punctajul pe care îl obţine în urma evaluărilor, se va situa în poziţia de a deveni participant în proiectele de cercetare;
  • Dezbaterea temelor de cercetare universitară şi publicarea unor concluzii finale;
  • Concluziile, închiderea proiectului şi publicarea informaţiilor în biblioteca virtuală.