INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Cursuri

Cursuri de formare în domeniul cercetării științifice și valorificării drepturilor de proprietate intelectuală

Cursurile se vor susține în cadrul celor trei universități partenere în proiect, din România: Universitatea Politehnica din București, Universitatea din Craiova și Universitatea de Vest din Timișoara”

1. Brevetarea invențiilor în România și Uniunea Europeană [Suport Curs]

Cursul oferă o abordare pragmatică asupra modului în care rezultatele creativității pot fi protejate pentru a aduce avantaje morale sau patrimoniale.

2. Jurisprudența actuală în domeniul proprietății intelectuale [Suport Curs]

Cursul prezintă atât problemele ce pot apărea în procesul de exploatare a drepturilor de proprietate intelectuală, cât și soluțiile oferite de instanțele judecătorești sau de către alte organe jurisdicționale. Cunoscând aceste detalii, persoanele interesate vor putea să ia măsurile necesare pentru protejarea ideilor lor.

3. Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universități [Suport Curs]

Cursul îi va ajuta, în primul rând, pe student și pe toți cei interesați să înțeleagă, pas cu pas, procesul de valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală în universități, de la însușirea celor mai importante concepte și până la tehnici, structuri și sisteme de finanțare.

4. Bazele managementului inovării și transferului tehnologic [Suport Curs]

Cursul va oferi o imagine completă asupra managementului procesului de inovare și transfer tehnologic din universități, vizând structurile specifice de lucru, respectiv sistemele de evaluare și finanțare a proiectelor CDI.

5. Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare [Suport Curs]

Cursul va pregăti studenții pentru gestionarea corectă și eficientă a unui proiect de cercetare – dezvoltare –inovare (CDI), cu referire la noțiuni introductive și la analiza etapelor de implementare.

Cursurile de formare elaborate în cadrul proiectului sunt primele de acest gen în mediul universitar românesc. Obiectivul major al cursurilor este acela de formare profeională a studenților în domeniul cercetării și valorificării proprietății intelectuale, respectiv pregătirea lor pentru o viitoare carieră success la absolvire. Acest cursuri vor fi susținute în cele trei centre universitare partenere, de către experți – cadre didactice, cu competență profesională recunoscută:

Universitatea Politehnica din București

Prof.dr.ing. Alexandru MARIN

Prof.dr.ing. Ioan Dan FILIPOIU

Prof.dr.ing. Augustin SEMENESCU

Ş.l.dr.ing. Horia PETRESCU


Universitatea din Craiova

Conf.dr.ing. Denisa RUŞINARU

Prof.dr.ing. Liviu CRĂCIUN

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEANU

Prof.dr.ing. Leonardo-Geo MĂNESCU


Universitatea de Vest din Timișoara

Conf.dr. Calin HURBEAN

Conf.dr. Gabriela SIPOS

Prof.dr. Marius BIZEREA

Conf.dr. Alex POPA

Prof.dr. Nicolae BIBU