INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Investeşte în oameni!

CTT INCESA este un centru de transfer tehnologic fără personalitate juridică, aparţinând Universităţii din Craiova, cu sediul în Craiova, pe str. Calea Bucureşti, nr. 107. CTT INCESA a fost înfiinţat prin proiectul “Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale”, contract nr. POSDRU/86/1.2/S/56872. CTT INCESA este menit să reprezinte interfaţa de valorificare a rezultatelor CDI proprii şi parteneriale, cu respectarea strictă a reglementărilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuală şi urmează să funcţioneze în tandem cu „Infrastructura de cercetare în ştiinţe aplicate” – INCESA, investiţie în valoare de 55,8 milioane lei, creată prin proiectul cod SMIS – CSNR 13845, contract nr. 256/28.09.2010 în cadrul Programului Operaţional de Creştere a Competitivităţii Economice. Pe lângă transferul tehnologic, CTT INCESA va oferi servicii de informare şi veghe tehnologică , de perfecţionare în valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, va participa la manifestări ştiinţifice şi tehnico-comerciale şi va derula activităţi de cooperare internă şi internaţională.