INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Centre Transfer Tehnologic

Care sunt activitatile specifice centrelor de transfer tehnologic?

Activitatea centrelor de inovare se va desfasura prin intermediul mai multor programe si proiecte dupa cum urmeaza:

  • Programul de inovare: cuprinde activitati cum ar fi: programe de training si suport in cariera pentru cercetatorii tineri si servicii de consultanta pentru clientii care achizitioneaza licente de brevet, inventii si crearea de networking pentru dezvoltarea colaborarii intre centre, studenti si mediul de afaceri etc.
  • Programul de proprietate intelectuala cuprinde activitati de examinare tehnica a ideilor inovative, evaluarea juridica si legala a ideilor, elaborarea documentatiei necesare cererilor de brevet, traininguri in domeniul antreprenorial si asigurarea marketingului proprietatii intelectuale etc.
  • Programul de cooperare si comunicare care are ca principale activitati promovarea ofertelor universitatilor, a parteneriatelor strategice ale centrului precum si activitati legate de networkingul cu agentii economici, alte centre similare din tara si strainatate pentru crearea unui mediu favorabil.
  • Programul suport pentru activitatea Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) cu focus pe promovare,relatii publice, training in domeniul CDI etc.

Cadrul legal de functionare al centrelor este asigurat prin aprobarea de catre rectoratele universitatilor partenere a cererilor de infiintare a centrelor, realizarea si aprobarea Regulamentelului de functionare al centrelor si a altor documente oficiale.