INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Centrul de transfer tehnologic CTT POLITECH

Centrul interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale CTT POLITECH a fost înfiinţat prin Decizia Senatului UPB nr. 52 din 02.02.2011, sub forma unui centru de transfer tehnologic, fără personalitate juridică, care s-a constituit în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) şi art. 8, pct. b) din HG nr. 406 / 2003. Cheltuielile de constituire a centrului de transfer tehnologic au fost suportate prin proiectul strategic cu titlul „Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale”, care este finanţat în baza contractului POSDRU/86/1.2/S/56872 din 04.08.2010. În contextul combaterii actualei crize economice, obiectivele centrului se încadrează în obiectivul general al Strategiei Europene de Relansare Economică şi de Ocupare a forţei de muncă şi respectă priorităţile naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 şi priorităţile la nivel european – Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Strategia Lisabona revizuită, urmărind creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti, dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România, în special în zona valorificării proprietăţii intelectuale.

Misiunea CTT POLITECH

dezvoltarea comunicării şi valorificării proprietăţii intelectuale în UPB, a informării ştiinţifice şi tehnologice a agenţilor economici, a transferului de tehnologii şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din principalele sectoare ale economiei naţionale.

Obiectivele CTT POLITECH:

 • Creşterea potenţialului de comunicare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale a UPB şi de diseminare a informaţiilor din ştiinţă şi tehnologie, prin utilizarea unui instrument modern, sub forma unui portal şi prin dezvoltarea parteneriatului antreprenorial cu agenţii economici.
 • Formarea / perfecţionarea resurselor umane inovative, în scopul creşterii potenţialului agenţilor economici de absorbţie a rezultatelor cercetării şi al dezvoltării reţelelor informaţionale inovative.
 • Introducerea principiilor antreprenoriatului, inovării şi transferului tehnologic în educaţie, prin susținerea următoarelor cursuri, pentru studenţi, cercetători şi cadre didactice:

  - Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universităţi;
  - Bazele managementului inovării şi transferului tehnologic;
  - Brevetarea invenţiilor în România şi în Uniunea Europeană;
  - Jurisprudenţa actuală în domeniul proprietăţii intelectuale;
  - Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare.

Membrii CTT POLITECH:

1. Prof. dr. ing. Anton Hadăr - Director centru.
2. Prof. dr. ing. Alexandru Marin - Manager compartiment programe şi proiecte.
3. Prof. dr. ing. Gheorghe Amza - Responsabil program inovare.
4. Dr.ing. Cristian Alionte - Responsabil program proprietate intelectuală.
5. Prof. dr. ing. Horia Gheorghiu - Responsabil program cooperare şi comunicare.
6. Prof. dr. ing. Gabriel Jiga - Consilier ştiinţific.
7. Dr. ing. Dan C. Badea - Responsabil program suport activitate cercetare, dezvoltare, inovare.
8. Prof. dr. ing. Augustin Semenescu - Asistent director centru.
9. Dr.ec. Bogdan Costache - Responsabil compartiment contracte, financiar, contabilitate.