INVESTESTE IN OAMENI !
Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Domeniu major de interventie(DMI) 1.2: Calitate in invatamantul superior

Axa prioritara: 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Numar contract: POSDRU/86/1.2./S/56872

Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale

Titlul proiectului: "Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale"

Activităţi

Proiectul „Comunitatea virtuală interuniversitară” se desfăşoară pe parcursul a 30 de luni, începând cu luna noiembrie a anului 2010. Principalele activităţi ale proiectului sunt:

 • Iniţiere proiect;
 • Vizita de studiu pentru schimb de bune practici în vederea asigurării calităţii în învăţământul superior;
 • Lansarea mediatică a proiectului; [cateva fotografii sunt accesibile aici]
 • Realizarea de studii şi analize în vederea asigurării managementului calităţii în învăţământul superior, corelarea cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere; [aveti aici Raportul final al activitatii de cercetare]
 • Stabilirea planului de comunicare;
 • Crearea centrului interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale;
 • Dezvoltarea şi implementarea soluţiei informatice de auto-instruire şi auto-evaluare pentru îmbunătăţirea activităţilor educaţionale;
 • Dezvoltare şi managementul bazelor de date printr-o bibliotecă virtuală în vederea asigurării calităţii în învăţământul superior şi conectarea cu alte baze de date transnaţionale;
 • Dezvoltarea programelor de formare pentru facilitarea accesului la învăţare prin acţiuni inovatoare în ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificarea proprietăţii intelectuale;
 • Extinderea utilizării TIC pentru personalul din cadrul centrelor pentru activităţi de auto-instruire, auto-evaluare, instruire şi evaluare asistată şi de centru interuniversitar pilot de cercetare;
 • Dezvoltarea şi implementarea soluţiei de instruire şi evaluare asistată de un coordonator;
 • Stabilirea conţinutului pentru soluţia de instruire şi evaluare asistată de un coordonator;
 • Dezvoltarea şi implementarea soluţiei de centru de comunicare inter-universitar pilot de cercetare şi valorificare a proprietăţii intelectuale;
 • Stabilirea modului de coordonare a parteneriatului în reţeaua virtuală;
 • Punerea în funcţiune a soluţiei de centru interuniversitar pilot de cercetare, comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale;
 • Planul de promovare şi susţinere de imagine în cadrul universităţilor;
 • Închiderea proiectului – conferinţa şi raportul final